خدمات شركت مبنا

خدمات شركت مبنا
- خدمات مشاوره اي
براي دريافت مجوزهاي مربوطه از شركت هاي برق، متقاضيان احداث نيروگاه¬هاي توليد پراكنده (سرمايه گذاران) بايد نسبت به تهيه و تدوين دو گزارش فني و مالي اقدام نمايند. شركت مبنا با بهره گيري از كادري متخصص و با بهره-مندي از نرم افزارهاي مهندسي و فني اقدام به تهيه اين گزارش ها مي نمايد.
با توجه به اينكه احداث نيروگاه هاي توليد پراكنده احتياج به سرمايه گذاري اوليه نسبتا بالايي دارد، قبل از انجام هر اقدامي بايد مطالعات امكان سنجي اقتصادي(Feasibility Study)  طرح انجام گيرد. شركت مبنا با بهره مندي از تجربه بالا در تهيه و ارائه گزارش هاي فني و مالي آمادگي تهيه امكان سنجي هاي فني و اقتصادي طرح هاي نيروگاهي توليد پراكنده و پيشنهاد اقتصادي ترين طرح به كارفرما را دارد.
 - فروش و بازرگاني
شركت مبنا با داشتن بخش بازرگاني بسيار توانا قادر است تا تمامي تجهيزات موردنياز جهت احداث يك نيروگاه توليد پراكنده را تامين نمايد. بخش فروش و بازرگاني اين شركت وظيفه تامين تجهيزات اصلي نيروگاه (موتور-ژنراتور) و همچنين تجهيزات جانبي آن را از سازندگان معتبر جهاني مثل MTU، WOLF و ... برعهده دارد. برخي از مهمترين خدمات ارائه شده توسط بخش فروش و بازرگاني اين شركت در زمينه نيروگاه هاي مقياس كوچك عبارت اند از:
-    فروش انواع مولدهاي گازسوز داخلي و خارجي
-    حمل و تحويل مولد و تجهيزات اصلي آن در محل نصب
-    فروش انواع مبدل هاي بازيافت حرارت (CHP & CCHP)
-    تامين قطعات يدكي نيروگاه با قيمت مناسب و در كوتاه¬ترين زمان ممكن
 
- خدمات فني و مهندسي
شركت مبنا آمادگي انجام كليه خدمات مهندسي از طراحي هاي مقدماتي تا طراحي كامل نيروگاه¬هاي توليد پراكنده و همچنين نظارت بر مراحل ساخت و نصب نيروگاه را دارد. برخي از خدمات مهندسي ارائه شده توسط اين شركت در زمينه نيروگاه  هاي توليد پراكنده عبارتنداز:
-    طراحي نقشه هاي معماري سازه هاي موردنياز و احداث ساختمان و سازه هاي عمراني آن
-    طراحي هاي مربوط به بخش الكتريكال و مكانيكال نيروگاه و نظارت بر حسن انجام آن
-    طراحي و نصب تجهيزات CHP و CCHP
-    خريد و تامين كليه تجهيزات، مواد و مصالح موردنياز
-     نظارت بر كليه مراحل نصب


آنچه كه بيشتر اهميت سيستمهاي توليد همزمان را نشان مي‌دهد اتلاف كمتر انرژي و حرارت بيشتر قابل بازيافت نسبت به روش متداول است. در شكل 5 راندمان سيستمهاي CHP در مقايسه با سيستمهاي متداول نيروگاهي ارائه شده است. همانطور كه مشخص است براي تامين 90 واحد انرژي در سيستم توليد همزمان، 100 واحد سوخت مصرف مي‌شود و تلفات در اين سيستم حدود 10% است و در سيستمهاي موجود براي تامين 90 واحد انرژي در شهر اهواز لازم است 212 واحد سوخت مصرف گردد كه در حدود 58% انرژي اتلاف مي‌گردد. 

به طور كلي برخي از مهمترين مزاياي استفاده از نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت عبارت¬اند از:
-    نرخ بازگشت سرمايه پايين و به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي
-    سوخت رايگان مصرفي براي مدت پنج سال
-    فروش مازاد برق توليدي در قالب قراردادهاي تضميني
-    ترانزيت رايگان برق از شبكه قدرت فشار ضعيف و فشار متوسط
-    دريافت پيش پرداختي بين 25% تا 5/62% با توجه به حجم تعهد توانير
-    برگرداندن هزينه انشعاب به قيمت روز (تامين تقريبا 10% سرمايه اوليه از اين طريق) و دادن يك انشعاب پشتيبان رايگان توسط شركت توزيع نيرو
-    درآمدهاي ناشي از پاداش بازده
-    مناسب در بحث پدافند غيرعامل
-    كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
-    راندمان بالا و تلفات بهره برداري كم